Ονοματεπώνυμο: ΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ημερομηνία Γέννησης: 18/07/1982
ΆΘλημα: ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Βιογραφικό Σημείωμα: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ